top
  •   Add: 3/53 Nguyễn Quý Anh, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
  •   Hotline: 0932 210 082
  •   Email: vuthaihcmute@gmail.com

Dự án Trạm biến áp 220kV Hải Dương 2

Công trình trạm biến áp 220kV Hải Dương 2 do Viện Năng lượng là cơ quan tư vấn thiết kế các giai đoạn đã được Ban QLDA các công trình điện miền Bắc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật – Tổng dự toán theo quyết định số 3372/QD-AMB ngày 29/09/2011.


1.    Mục đích đầu tư xây dựng công trình
Công trình trạm biến áp 220kV Hải Dương 2 được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải điện của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010 – 2015, phù hợp với Qui hoạch phát triển điện lực quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mục tiêu : + Tiếp nhận nguồn điện từ các Nhà máy nhiệt điện trong khu vực như NMNĐ Mạo Khê, NMNĐ Hải Dương, +Tạo ra mối liên kết lưới 220kV khu vực, tăng cường độ vận hành tin cậy và ổn định cho hệ thống điện;+ Giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh chung cho Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia. 
2.    Vị trí của công trình
Vị trí trạm được đặt trên khu đất ruộng Càng Cua, thuộc thôn Huề Trì, xã An Phụ – huyện Kinh Môn – tỉnh Hải Dương với tổng diện tích chiếm đất: 35.232m2
3.    Các đặc điểm chính của công trình
Công suất của trạm với quy mô đầy đủ gồm 2 MBA - 220kV với công suất 250MVA và 2MBA - 110kV với công suất 63MVA. Trong giai đoạn 1 thuộc đề án này sẽ trang bị 1 MBA 220kV – 250MVA.
- Phía 220kV :  Phù hợp với qui mô của trạm và đảm bảo các yêu cầu vận hành an toàn, tin cậy, phía 220kV sử dụng sơ đồ 2 thanh cái có máy cắt liên lạc; gồm các ngăn sau: + 1 ngăn MBA – AT1, dự phòng ngăn AT2; + 1 ngăn liên lạc; + 6 ngăn đường dây 220kV: 2 ngăn đi Phả Lại, 2 ngăn đi Đồng Hoà, 2 ngăn đi Mạo Khê;+ Dự phòng vị trí cho 2 ngăn đường dây.
- Phía 110kV: Do phía 110kV của trạm cấp cho các phụ tải khu vực là đường dây mạch kép. Trạm được xem xét sử dụng sơ đồ 2 thanh cái cho phía 110kV, đảm bảo các yêu cầu vận hành an toàn, tin cậy. Sơ đồ 110kV của trạm bao gồm: + 1 ngăn lộ tổng 110kV MBA-AT1, dự phòng vị trí ngăn 110kV - AT2; + 1 ngăn liên lạc; + 6 ngăn đường dây (giai đoạn 1): 2 ngăn đi Hoà Phát, 2 ngăn đi Tiền Trung, 2 ngăn đi Thanh Hà; + Dự phòng vị trí cho 2 ngăn MBA 110kV, 6 ngăn đường dây, 2 ngăn tụ bù. 
- Phía 35 - 22kV : Phía 22kV sử dụng thiết bị phân phối ngoài trời lấy từ phía 22kV – MBA AT1 để cấp điện cho trạm tự dùng 22/0,4kV của trạm. Phía 35kV: lấy điện từ đường dây 35kV hiện có, cấp điện cho trạm TD-TC 35(22)/0,4kV để cấp điện thi công và tự dùng của trạm.
4. Dự toán : Tổng dự toán xây dựng công trình : trên 383 tỷ đồng
5. Tiến độ : Thời gian xây dựng dự án TBA 220kV Hải Dương 2 khoảng 15 tháng và hoàn thành đồng bộ với NMNĐ Mạo Khê và Đường dây 220kV Mạo Khê - Hải Dương 2.
Dự kiến thi công và đóng điện vận hành: 12/2012.
Đang tải bình luận,....
Gọi ngay
  • Người phụ trách

Mr Nguyễn Thái

Phone: 0932.210.082

Email: vuthaihcmute@gmail.com

Skype: thai_nguyenvu

Mr Vũ (Chuyên Gasket)

Phone: 0979.647.727

Email: qtgasket@gmail.com

Skype: qt_gasket

  • Liên hệ

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ KỸ THUẬT QT
Hotline : 0932.210.082 | 0979.647.727
Email : vattukythuatqt@gmail.com
Web :  www.qtengineering.com